Nechybělo také krátké povídání mezi jednotlivými písněmi o škodlivosti návykových látek. Tento pořad byl určen pro žáky 6. - 9. ročníků ZŠ Velké Opatovice. 

Pořad měl u žáků i učitelů nebývalý ohlas.

www.zusvelkeopatovice.cz/tiki-read_article.php